Konkurrencebetingelser Maximillian - Samsung Music Galaxy

Konkurrencebetingelser
Samsung Music Galaxy Livestream – Maximillian

For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosat i Danmark. Hver deltager kan alene vinde én præmie, som sikrer deltagelse for en person til en digital Meet and Greet med Maximillian d. 25. november 2020 klokken 20:00. Konkurrencen er arrangeret af Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”). Ansatte i Samsung (og sådanne ansattes nærmeste familie samt mellemmer af sådanne ansattes husstand) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen.

For at deltage i konkurrencen skal du gennemføre spørgeundersøgelsen og besvare det afgørende spørgsmål korrekt. Derudover skal du skrive en kort motivation og fortælle os, hvorfor netop du skal vinde adgang.

Konkurrencen starter d. 9. november 2020 klokken 12:00 og slutter d. 23. november 2020 klokken 12:00. En jury bestående af Samsung ansatte og en uafhængig repræsentant fra Universal Music Danmark vil finde 10 vindere baseret på et korrekt svar og den motivation, som er den mest kreative vinder en plads til Meet and Greet med Maximillian. Juryens afgørelser er endegyldige og bindende.

Præmien vil bestå af én ud af 10 pladser til en digital Meet and Greet med Maximillian d. 25. november 2020 klokken 20:00. Præmierne er ikke-overdragelige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter. Deltagerne er eneansvarlige for enhver skat, der måtte blive pålagt præmierne.

Vinderne vil blive underrettet og kontaktet af Samsung og per e-mail senest d. 23. november 2020. Vinderne vil blive offentliggjort på www.musicgalaxy.dk. En vinder skal inden for to dage efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung fremsende et krav på præmien til Samsung for at vinde denne. Såfremt en vinder undlader at fremsende et sådant krav inden for den pågældende tidsperiode, kan Samsung vælge en ny vinder blandt de øvrige deltagere. Du samtykker hermed til og overdrager Samsung ret til at offentliggøre og bekendtgøre navnene på vinderne på www.musicgalaxy.dk samt på en hvilken som helst anden internetside inden for Samsung-koncernen.

For at kunne deltage i konkurrence skal du afgive visse personoplysninger til Samsung. Dette er beskrevet i privatlivspolitikken på https://www.samsung.com/dk/estore/privacy-policy. Disse personoplysninger indsamles og behandles af Samsung med det ene formål at administrere kampagnen. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, SE-164 40 Kista, Sverige, er dataansvarlig for deltagernes personoplysninger. Samsung anvender gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med behandling af dine personoplysninger. Du har ret til (i) at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, og om hvilke personoplysninger Samsung behandler om dig, (ii) få berigtiget ukorrekte personoplysninger, (iii) gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger og (iv) anmode om adgang til, sletning eller flytning (såkaldt dataportabilitet) af dine personoplysninger. Hvis du vil udøve dine førnævnte rettigheder, eller hvis du har nogen spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os via vores dedikerede GDPR-onlineportal på htttps://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på [email protected] Du kan indgive en klage til den relevante myndighed (Datatilsynet), hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er i strid med gældende lovgivning. Kontaktoplysninger for alle EU-myndigheder kan findes her.

Samsung forbeholder sig retten til ved et ubetinget skøn at diskvalificere bidrag, som efter Samsungs opfattelse ikke retter sig efter disse betingelser og vilkår.

Konkurrencen er underlagt dansk ret. En eventuel tvist i forbindelse med disse vilkår skal prøves ved de almindelige domstole i København. Deltagere kan også henvende sig til Center for Klageløsning for at få en tvist prøvet i det omfang, Center for Klageløsning har kompetence til at prøve tvisten. Center for Klageløsnings adresse er Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark, og webstedets adresse er https://naevneneshus.dk

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på ny musik, nye artister og events med Samsung Music Galaxy nyhedsbrevet.